HISTORIA PARAFII

 

Zwiedzanie Kościoła

 

Nowenna

KRONIKA MAZOWIECKA NR 12 (118) 2012 ROK

 

Historia parafii i obrazu Matki Boskiej Suserskiej

_34_00036

 

Plik do pobrania:
Książka Kult obrazu Matki Bożej Seserskiej


Historia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny sięga XIII w. Ostatni drewniany kościół spłoną w 1660 roku, prawdopodobnie po uderzeniu pioruna.

obraz

Właściciel Suserza Jerzy Skarżyński, spełniając wolę stryja Józefa Skarżyńskiego,  postawił kościół murowany i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, „wysławiony na całą okolicę łaskami” umieścił w głównym ołtarzu. Obraz namalowany na desce temperą w typie malarstwa włoskiego przykryty jest srebrną sukienką. Aniołowie podtrzymują dwie korony, a mały Chrystus jedną ręką błogosławi a w drugiej trzyma kobaltową kule ziemską.

_28_00030 Kiedy w roku 1852 pojawiła się groźna epidemia cholery i wymierały całe rodziny, a lekarze byli bezradni, mieszkańcy Żychlina przyszli w pielgrzymce przed obraz Matki Boskiej Suserskiej błagając na kolanach o odwrócenie tej strasznej zarazy. Złożyli wtedy przysięgę: „Jeśli Matka Boża wyprosi u Boga ocalenie, przez 100 lat będą tu nieprzerwanie przychodzić w pielgrzymce pieszej 15 sierpnia, by dziękować, sławić Boga i dawać świadectwo prawdzie”. Epidemia wkrótce wygasła. Nawet groźne czasy hitlerowskiej okupacji nie powstrzymały pątników przed pielgrzymką do Suserza. Modlili sie przed zamkniętym kościołem zamienionym na magazyn. Ks. proboszcz Józef Chyczewski aresztowany przez gestapowców, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zakatowany.

_30_00032 Po wypełnieniu ślubów w roku 1952 pielgrzymi z Żychlina i okolic, pełni ufnej wdzięczności, złożyli ponowne ślubowanie przychodzenia w pielgrzymce przez następne 100 lat. Obraz MB Suserskiej od wieków słynie z łask i cudów, jakich doznali wierni, a świadectwem tego są zapisy kronikarskie i wota, które przetrwały do dzisiejszych czasów.

Ks. Jerzy Czarnota

Akt zawierzenia Matce Bożej przed Cudownym Obrazem w Suserzu


Panno Święta, Matko Boża Suserska!

Przed Tym cudownym obrazem dziś klęczę i serce me ku Tobie wznoszę. Niech ta świątynia rozbrzmiewa pieśnią chwały i wdzięczności. Niech moje serce Cię wielbi.

Zawierzam Ci siebie samego, moja rodzinę, przyjaciół i Polskę – Ojczyznę moją. Zawierzam Ci moją pracę i utrudzenie i ból niespełnienia i radości istnienia.

Stań przy mnie na drodze, która podążam – czujna i zatroskana, jak w Kanie Galilejskiej. Trzymaj mnie mocno w swoich matczynych dłoniach i nie pozwól skręcić na drogę zatracenia oraz poddać się siłom zła i grzechu.

Bądź błogosławiona Madonno Suserska, Lekarko Cudowna, przywracająca zdrowie duszy i cała mocą miłości, jaka w Twym sercu płonie.

Dziewico Wniebowzięta, wśród pielgrzymów na kolanach, przed Twym cudownym wizerunkiem przechodzę i błogosławię Twoje Najświętsze Imię.  Cześć Ci oddaję i dzięki składam, że dane mi było tu pielgrzymować. Niech moja pielgrzymka trwa, niech trwa – aż do bram nieba. Amen

Witaj, witaj Matko Suserska

Witaj, witaj Królowo Anielska

Witaj, witaj Niepokalana

Witaj, witaj Matko kochana.

Witaj, witaj bez grzechu poczęta

Witaj, witaj do nieba wzięta.


Pieśń przy odsłonięciu lub zasłonięciu
cudownego obrazu M.B. Suserskiej